Meer dan 96% van alle digitale rekeningen binnen 4 weken betaald

Er is ons natuurlijk alles aan gelegen om zoveel mogelijk verzonden AcceptEmails betaald te krijgen. Via onze applicatie beschikt u daarom over analyses en rapportages die direct aanzetten tot actie. Zo houdt u continu bij of alle rekeningen goed zijn aangekomen, wie er heeft geopend, hoeveel betaalpogingen er zijn gedaan en of er is betaald. Dit alles uitgezet over de tijd en context van deze evenementen. Met de informatie kunt u meteen in actie komen om zaken in orde te maken voor uw klant als dat nodig is.

Meer en snellere betalingen

Door actief te monitoren kunt u sneller een doelgerichte aanpak kiezen als een rekening onverhoopt niet op tijd wordt betaald. Door te analyseren kunnen patronen worden ontdekt die u helpen om betaalgedrag te beïnvloeden. Dreigt een rekening niet op tijd betaald te worden, stuur dan een preminder. Dit is een herinneringsmail net voor het vervallen van de betaaltermijn. Dan weet u zeker dat uw mail weer bovenaan staat en kan iemand op de valreep alsnog op tijd betalen. Een preminder versturen als tekstbericht (zoals SMS) is ook mogelijk, en zorgt ervoor dat een eerder verzonden digitaal betalingsverzoek weer scherp op het vizier komt. Stuur direct na de vervaldatum een eerste (vriendelijke) herinnering naar degenen die niet hebben gereageerd. Dit om te voorkomen dat iemand een vervallen rekening in zijn inbox heeft, juist op het moment dat hij alsnog wil gaan betalen.

Betaalgedrag

Onderzoek onder onze verzenders leert ons dat er patronen in betaalgedrag zijn, die vaker van toepassing zijn:

  • Bij een goed beheerd adressenbestand en een actief herinneringsbeleid wordt meer dan 96% van de digitale betaalverzoeken binnen vier weken betaald.
  • Met AcceptEmail wordt dezelfde conversie behaald als met de traditionele manieren van rekeningen versturen, maar dan tot 50% sneller, tot 70% goedkoper en met meer tevreden klanten t.o.v. acceptgiro’s en papier.
  • Gemiddeld opent een ontvanger een digitaal betaalverzoek 2x voordat hij betaalt. Mocht een AcceptEmail na 4x openen nog niet betaald zijn, of niet geopend worden, wordt een actieve aanpak via meerdere kanalen zinvol.
  • Een preminder via SMS zorgt voor 50% meer betalingen bij ongeopende AcceptEmails. De AcceptEmail is dan vermoedelijk gestuurd naar een door de ontvanger minder actief gebruikt emailadres.
  • De meeste AcceptEmails worden kort na de initiële verzending of de preminder betaald, dezelfde dag nog!
  • Duidelijke en verifieerbare communicatie over wat een ontvanger kan verwachten, vergroot de betaalkans aanzienlijk.
  • Consumenten die na de laatste herinnering nog steeds niet betaald hebben, vragen waarschijnlijk om een andere aanpak. Neem met die groep telefonisch contact op en verstuur – nog tijdens het telefoongesprek – een AcceptEmail. De praktijk laat zien dat het aantal (directe) betalingen door deze boter-bij-vis aanpak veel hoger is dan een papieren herinnering die pas enkele dagen later op de deurmat ploft.

Conclusie

Het beroemde axioma van Aristoteles - het geheel is meer dan de som der delen - betekent hier dat winst in het gebruik van digitaal factureren en betalen in meer zit dan besparen van kosten en betaalgemak, maar ook in het vergroten van kennis over uw klanten. Hier goed op inspelen is de basis van effectief credit management. 

Wilt u meer weten over meer en snellere betalingen? We helpen u graag met de juiste interpretatie van de gegevens uit het dashboard en het maken van goede analyses. Desgewenst stellen we in samenspraak met verzenders een facturatie-en communicatieplan op. 

Luc Vanhecke
Auteur

Luc Vanhecke

Country manager Belgium
België (NL)