Disclaimer

Aansprakelijkheid - Wij en/of de personen of bedrijven waarmee wij samenwerken, zijn niet aansprakelijk voor enige schade door het gebruik (of niet kunnen gebruiken) van onze website. Dat geldt ook voor schade die het gevolg is van de onjuistheid of onvolledigheid van informatie op onze website. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Op onze website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen - Wij kunnen alle inhoud van onze website (waaronder alle teksten en deze disclaimer) zonder aankondiging wijzigen. Wij raden u daarom aan regelmatig na te gaan of onze informatie is gewijzigd.

Cookies - AcceptEmail maakt in beperkte mate gebruik van cookies (kleine bestanden die naar de browser worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf waardoor er wordt geregistreerd hoe en wanneer een Ontvanger een website gebruikt).

Intellectuele eigendomsrechten - Onze website en de inhoud ervan (met inbegrip van alle teksten, foto’s, grafisch materiaal en logo’s) is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website mag worden gebruikt, gekopieerd, verspreid of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van AcceptEmail. Zonder schriftelijke toestemming van AcceptEmail is het niet toegestaan om links naar sites van AcceptEmail weer te geven.

Hyperlinks - Voor het gemak van haar gebruikers heeft AcceptEmail op haar website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Op deze websites is de privacy policy van deze derden van toepassing. AcceptEmail is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de gegevens die op deze websites worden verzameld.

Persoonsgegevens - AcceptEmail hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar ontvangers. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. AcceptEmail houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Gegevens die door de klant zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.

België (NL)